Nederlandse klant- en verkoopondersteuning
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
100 dagen retourgarantie
Trustpilot rating Maxima
4,3/5

Privacy Statement

Privacy statement Maxima

Wij van Spangenberg International B.V. (hierna: "Maxima", "ons", "wij" of "onze") zijn blij met u als klant. Spangenberg beheert de website www.maxima.com.

Wij willen dat u zeker weet dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze gevoelige informatie en willen hier zo transparant mogelijk in zijn. Daarom kunt u in dit privacybeleid lezen welke gegevens wij van u hebben, en wat wij daarmee doen.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen en hoelang de gegevens bewaard blijven. Mocht u vragen hebben hierover, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in dit privacybeleid.

 

Contact

U kunt ons bereiken via telefoon, chat, e-mail, het contactformulier op de website, het garantie- en klachtenformulier, Instagram en Facebook. Wanneer u contact met ons opneemt, dan hebben wij gegevens van u nodig (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Adresgegevens
 • Social media account
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Telefoonopnames bewaren wij 30 dagen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om het gesprek langer te bewaren.

 

Account

Op onze website kunt u een account aanmaken (uitvoering van de overeenkomst). Binnen het account ziet u een overzicht van de bestellingen die u bij ons hebt geplaatst en kunt u allerlei informatie zelf toevoegen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Klantnummer
 • Geboortedatum
 • Inloggegevens
 • Bestelhistorie
 • Betalingsgegevens
 • Eventuele informatie die u zelf toevoegt binnen het account

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u het account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat u voor het laatst hebt ingelogd op het account. We gaan er dan namelijk vanuit dat u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaarplicht is 7 jaar.

 

Plaatsen en afhandelen bestelling

Als u een bestelling plaatst op onze website of een lease contract met ons aangaat, dan laat u bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig om de lease- of koopovereenkomst die u met ons sluit, uit te voeren.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfnaam
 • KvK-nummer
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaarplicht is 7 jaar.

 

Nieuwsbrieven

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u maandelijks per e-mail over nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over onze goederen, diensten en evenementen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst, zodat u daarna geen mailingen meer zult ontvangen.  

 

Reviews 
U heeft de mogelijkheid om een beoordeling te geven over onze dienstverlening. Hierbij maken wij gebruik van Trustpilot als derde partij die reviews plaatst. De reviews zijn te lezen op de website van Trustpilot. Trustpilot is zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u wilt weten wat zij met uw persoonsgegevens doen, lees dan het privacybeleid op hun eigen website.

 

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Pasfoto
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

 

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

 

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Spangenberg neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Wijzigingen in dit privacystatement

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij ook het privacybeleid aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig dit document voor de meest actuele informatie.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Spangenberg International B.V.

Nijverheidsweg 23A

3641RP Mijdrecht

Nederland


E-mailadres: info@maxima.com

Telefoonnummer:  0297 253 969

KvK-nummer: 11060419
BTW-nummer: NL814131049B01

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2022.